Organizatorzy

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
Organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 roku, a obecnie liczy około 300 członków. Jest stowarzyszeniem naukowym, ale działa także w zakresie popularyzacji astronomii. Organizuje konferencje, konkursy, przyznaje stypendia, wydaje książki oraz czasopismo popularnonaukowe "Urania - Postępy Astronomii" - jeden z najstarszych tego typu tytułów na świecie.
Witryna internetowa: https://www.pta.edu.pl

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego

Witryna internetowa: http://astro.ia.uz.zgora.pl/


Partnerzy

Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus
Centrum Nauki Keplera (Planetarium Wenus)
Nowoczesne centrum nauki wraz z planetarium. Instytucja powstała w 2015 roku.
Strona internetowa: http://planetariumwenus.pl

Patronat honorowy:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński
Universytet Zielonogórski
http://uz.zgora.pl

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie warte zachodu
http://lubuskie.pl

Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki
Zielona GóraPatroni medialni

Urania - Post�py Astronomii
Czasopismo i portal "Urania - Postępy Astronomii"
http://www.urania.edu.pl

Radio Zachód
Radio Zachód
http://www.zachod.pl

Gaeta Lubuska
Gazeta Lubuska
http://www.gazetalubuska.pl/

Komitet naukowy (SOC)

 • Włodzimierz Bednarek (Katedra Astrofizyki UŁ)
 • Tomasz Bulik (Obserwatorium Astronomiczne UW)
 • Krzysztof Chyży (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
 • Dorota Gondek-Rosińska (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ)
 • Jarosław Kijak (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ)
 • Andrzej Krankowski (Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego UWM)
 • Agnieszka Kryszczyńska (Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM)
 • Magdalena Kunert-Bajraszewska (Obserwatorium Radioastronomiczne CA UMK)
 • Giorgi Melikidze (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ) – przewodniczący
 • Piotr Orleański (CBK PAN)
 • Agata Różańska (CAMK PAN Warszawa)
 • Agnieszka Słowikowska (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ)
 • Ryszard Szczerba (CAMK PAN Toruń)
 • Ewa Szuszkiewicz (Zakład Astronomii i Astrofizyki US)
 • Michał Tomczak (Instytut Astronomiczny UWr)
 • Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie)
 • Piotr Życki (CAMK PAN Warszawa)

Komitet organizacyjny (LOC)

 • Jarosław Kijak (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ)
 • Szymon Kozłowski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Krzysztof Krzeszowski (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ)
 • Wojciech Lewandowski (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ)
 • Andrzej J. Maciejewski (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ) - przewodniczący
 • Krzysztof Maciesiak (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ)
 • Darek Madaj (Centrum Nauki Keplera)
 • Agnieszka Słowikowska (Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila UZ)
 • Andrzej Szary (ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy)

Dofinansowanie

XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego - zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego