Proceedings


Informujemy, że materiały pokonferencyjne z XLI Zjazdu PTA zostaną wydane w ramach „Proceedings of the Polish Astronomical Society”. Publikacja, w języku angielskim, będzie indeksowana w ADS. Limity stron: wykład – 6, plakat – 3.

Termin nadsyłania tekstów: 30.11.2023

Teksty do publikacji prosimy nadsyłać w formacie LaTex (macro: ptapap-1.0.3.zip).

Osoba do kontaktu: Agata Różańska (ptapap@camk.edu.pl)

Strony główna Proceedings of the Polish Astronomical Society