Proceedings of the Polish Astronomical Society


 

Proceedings of the Polish Astronomical Society
ISSN: 2545-1022

 

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
Przedstawiciel wydawnictwa: dr hab. Agata Różańska, e-mail: agata@camk.edu.pl

 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne wydaje serię wydawniczą "Proceedings of the Polish Astronomical Society" z materiałami z konferencji o tematyce astronomicznej. Artykuły są publikowane w języku angielskim, aby wydawnictwo miało zasięg międzynarodowy. Seria obejmuje w szczególności materiały ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które odbywają się co dwa lata i gromadzą większość polskich astronomów zawodowych, stanowiąc tym samym przegląd bieżącej tematyki badawczej krajowej astronomii.

 

Informacja dla autorów artykułów

Informujemy, że artykuły w "Proceedings of the Polish Astronomical Society" publikowane są w języku angielskim. Seria jest indeksowana w ADS.

Teksty prosimy nadsyłać w formacie Latex, z użyciem poniższego macro: ptapap-1.0.7.tar.gz

Osoba do kontaktu: Agata Różańska, e-mail: ptapap@camk.edu.pl

 

Information for authors of the articles

Language of the publication of the "Proceedings of the Polish Astronomical Society" is English. Articles will be indexed in the ADS.

Please send your article in Latex format, using the macro ptapap-1.0.7.tar.gz

Contact: Agata Różańska, e-mail: ptapap@camk.edu.pl

 

Lista wydanych do tej pory tomów / Volumes published so far:

Volume 1 • ISBN: 978-83-938279-1-6 • XXXVI Polish Astronomical Society Meeting

Volume 2 • ISBN: 978-83-938279-2-3 • Introduction to Cosmology

Volume 3 • ISBN: 978-83-938279-3-0 • XXXVII Polish Astronomical Society Meeting

Volume 4 • ISBN: 978-83-938279-5-4 • Second Cosmology School - Instroduction to Cosmology

Volume 5 • ISBN: 978-83-938279-6-1 • Second BRITE-Constellation Science Conference - Small Satellites - Big Science

Volume 6 • ISBN: 978-83-938279-9-2 • The RR Lyrae 2017 Conference. Revival of the Classical Pulsators: from Galactic Structure to Stellar Interior Diagnostics

Volume 7 • ISBN: 978-83-950430-0-0 • XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting

Volume 8 • ISBN: 978-83-950430-1-7 • 3rd BRITE Science Conference

Volume 9 • ISBN: 978-83-950430-3-1 • 3rd Cosmology School, Introduction to Cosmology

Volume 10 • ISBN: 978-83-950430-8-6 • XXXIX Polish Astronomical Society Meeting

Volume 11 • ISBN: 978-83-950430-9-3 • Stellar Magnetism: A Workshop in Honour of the Career and Contributions of John D. Landstreet

Volume 12 • ISBN: 978-83-960050-4-5 • XL Polish Astronomical Society Meeting

W przygotowaniu / in preparation:

 

Tomy są do nabycia w wersji drukowanej w sklepie internetowym PTA: tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, tom 5, tom 6, tom 7, tom 8.

Books can be purchased online: vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, vol. 5, vol. 6, vol. 7, vol. 8.

Wersja cyfrowa w Google Play: tom 1