Proceedings of the Polish Astronomical Society

 

Proceedings of the Polish Astronomical Society

Polskie Towarzystwo Astronomiczne wydaje serię wydawniczą "Proceedings of the Polish Astronomical Society" z materiałami z konferencji o tematyce astronomicznej. Artykuły są publikowane w języku angielskim, aby wydawnictwo miało zasięg międzynarodowy. Seria obejmuje w szczególności materiały ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które odbywają się co dwa lata i gromadzą większość polskich astronomów zawodowych, stanowiąc tym samym przegląd bieżącej tematyki badawczej krajowej astronomii.

 

Informacja dla autorów artykułów

Informujemy, że artykuły w "Proceedings of the Polish Astronomical Society" publikowane są w języku angielskim. Seria jest indeksowana w ADS.

Teksty prosimy nadsyłać w formacie Latex, z użyciem poniższego macro.

Osoba do kontaktu: Agata Różańska, e-mail: ptapap@camk.edu.pl

Do pobrania aktualne macro w Latexu: ptapap-1.0.3.tar.gz

 

Information for authors of the articles

Language of the publication of the "Proceedings of the Polish Astronomical Society" is English. Articles will be indexed in the ADS.

Please send your article in Latex format, using the macro ptapap-1.0.3.tar.gz

Contact: Agata Różańska, e-mail: ptapap@camk.edu.pl

 

Lista wydanych do tej pory tomów:

 

Volume 1 - XXXVI Polish Astronomical Society Meeting, ISBN 978-83-938279-1-6

Volume 2 - Introduction to Cosmology, ISBN: 978–83–938279–2–3

Volume 3 - XXXVII Polish Astronomical Society Meeting, ISBN: 978–83–938279–3–0

Volume 4 - Second Cosmology School - Instroduction to Cosmology, ISBN: 978–83–938279–5–4

Volume 5 - Second BRITE-Constellation Science Conference - Small Satellites - Big Science, ISBN: 978–83–938279–6–1

 

Tomy są do nabycia w wersji drukowanej lub cyfrowej:

Tom 1

Tom 2

Tom 3