Logo PTA

Logo PTA - do pobrania przez organizatorów wydarzeń, którym patronuje Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Podstawową wersją jest logo kolorowe. W przypadku technicznej konieczności użycia innego niż kolorowe, dostępne są także logo czarno-białe, logo szare i logo niebieskie.


Logo PTA - kolorowe

PTA, kolor, duże (1428x1428), png
PTA, kolor, duże (1428x1428), jpg
PTA, kolor, średnie (500x500), jpg
PTA, kolor, małe (150x150), jpg


Logo PTA - niebieskie

PTA, niebieskie, duże (1428x1428), png
PTA, niebieskie, duże (1428x1428), jpg
PTA, niebieskie, średnie (500x500), jpg
PTA, niebieskie, małe (150x150), jpg


Logo PTA - czarno-białe

PTA, czarno-białe, duże (1428x1428), png
PTA, czarno-białe, duże (1428x1428), jpg
PTA, czarno-białe, średnie (500x500), jpg
PTA, czarno-białe, małe (150x150), jpg


Logo PTA - kolorowe

PTA, szare, duże (1428x1428), png
PTA, szare, duże (1428x1428), jpg
PTA, szare, średnie (500x500), jpg
PTA, szare, małe (150x150), jpg
 

Można też pobrać logotyp PTA w różnych innych formatach (np. wektorowych).


Warunki użycia logo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA):
- logo mogą użyć instytucje, organizacje i inne podmioty organizujące wydarzenia, które uzyskały patronat PTA (w kontekście danego wydarzenia i jego reklamy)
- logo może znaleźć się na wydawnictwach, które uzyskały patronat PTA
- logo może być użyte w prezentacjach edukacyjnych, naukowych lub z zakresu popularyzacji nauki, w których jest wspominane PTA
- przez media, jeśli zostało dostarczone w ramach komunikatów prasowych PTA (w kontekście związanym z tematem danego komunikatu)
- inne przypadki użycia logo wymagają wcześniejszej zgody PTA (pytanie można przesłać e-mailowo)


Pliki z logo "Uranii - Postępów Astronomii" można natomiast znaleźć tutaj.