Nagrody PTA


Medal Bohdana Paczyńskiego

W czasie uroczystego otwarcia Zjazdu wręczony zostanie Medal Bohdana Paczyńskiego – najwyższe odznaczenie PTA, przyznawane za wybitny dorobek naukowy.

Regulamin Medalu Bohdana Paczyńskiego

Do tej pory laureatami Medalu Bohdana Paczyńskiego zostali:
2013 – Martin J. Rees
2015 – George W. Preston
2017 – Aleksander Wolszczan
2019 – Wojciech Dziembowski
2021 – Romuald Tylenda
2023 – Marek Abramowicz

Witryna Medalu Bohdana Paczyńskiego


Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna

Nagrodę i Medal im. Włodzimierza Zonna „Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie” przyznaje co dwa lata Jury powołane przez Zarząd PTA.

Regulamin Nagrody im. Włodzimierza Zonna

Najnowszymi laureatami Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna są:
2013 – Marek T. Szczepański
2015 – Andrzej Branicki
2017 – Bogdan Wszołek
2019 – Jadwiga Biała oraz Jacek Drążkowski
2021 – Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne (PPSAE) oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA)
2023 – Maciej Mikołajewski oraz Krzysztof Czart oraz Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”

Zobacz pełną listę laureatów od 1983 roku.


Nagroda Młodych PTA

Nagrodę Młodych przyznaje Jury, powołane przez Zarząd PTA, za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej działalności naukowej astronomowi posiadającemu obywatelstwo polskie i nie przekroczony wiek 35 lat.

Regulamin Nagrody Młodych

Ostatnimi laureatami Nagrody Młodych są:
2013 – Krzysztof Bolejko
2015 – Michał Michałowski
2017 – Przemysław Mróz
2019 – Radek Poleski
2021 – Joanna Drążkowska
2023 – Jakub Klencki

Pełna lista laureatów od 1970 roku.