Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna

Medal im. Włodzimierza Zonna

Nagrodę i Medal im. Włodzimierza Zonna "Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie" przyznaje co dwa lata Jury powołane przez Zarząd PTA. Na lata 2022-2023 powołano następujące Jury: Krzysztof Czart (Wiceprezes PTA, z urzędu), Milena Ratajczak (PTA, p.o. przewodniczącego), Waldemar Ogłoza (PTA), Halina Prętka-Ziomek (PTA), Sebastian Soberski (PTMA), Zofia Huppenthal (PTMA).

Zgłoszenia należy kierować do 31 marca 2023 r. na adres zarzad@pta.edu.pl.

Regulamin Nagrody im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie (w wersji .pdf).

 

Dotychczasowi laureaci nagrody PTA im. Włodzimierza Zonna
za popularyzację wiedzy o Wszechświecie

Medal Laureat Miejsce i rok wręczenia
1 Stanisław Brzostkiewicz Frombork 1983
2 prof. Jan Mergentaler Wrocław 1985
3 prof. Michał Heller Gdańsk 1987
4 dr Krzysztof Ziołkowski Bachotek 1989
5 mgr Edith i Andrzej Pilscy Przegorzały 1991
6 mgr Małgorzata Śróbka-Kubiak,
mgr Mirosław Kubiak,
dr Kazimierz Schilling
Warszawa 1993
7 dr Jarosław Włodarczyk Poznań 1995
8 dr Henryk Chrupała Zielona Góra 1997
9 dr Henryk Brancewicz Olsztyn 1999
10 dr Magdalena Sroczyńska-
Kożuchowska
Kraków 2001
11 doc. Tadeusz Jarzębowski Toruń 2003
12 prof. Robert Głębocki (pośmiertnie) Wrocław 2005
13 prof. Andrzej Woszczyk Kielce 2007
14 dr Tomasz Kwast Kraków 2009
15 Julian Murzyn Kraków 2009
16 dr hab. Lech Mankiewicz Gdańsk 2011
17 Paweł Maksym (pośmiertnie) Warszawa 2013
18 Marek T. Szczepański Warszawa 2013
19 Andrzej Branicki Poznań 2015
20 Bogdan Wszołek Zielona Góra 2017
21 Jadwiga Biała Olsztyn 2019
22 Jacek Drążkowski Olsztyn 2019
23 Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne (PPSAE) Szczecin 2021
24 Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) - nagroda specjalna Szczecin 2021
25 Maciej Mikołajewski Toruń 2023
26 Krzysztof Czart Toruń 2023
27 Centrum Popularyzacji Kosmosu - Planetarium Toruń Toruń 2023