Nagroda Młodych PTA

Nagroda Młodych

Nagrodę Młodych przyznaje Jury powołane przez Zarząd PTA za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej działalności naukowej astronomowi posiadającemu obywatelstwo polskie i nie przekroczony wiek 35 lat.


Regulamin tej nagrody został opublikowany w "Postępach Astronomii" nr 2/1994 s. 96. W roku 2014 Zarząd PTA dokonał uaktualnienia regulaminu. Najnowsza wersja dostępna jest na stronie internetowej.


Regulamin Nagrody Młodych PTA jako plik PDF


Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy członek PTA, załączając ich podstawowe dane osobowe, krótkie uzasadnienie i odbitki publikacji, stanowiących argument wniosku. Do 1992 roku nagroda była przyznawana rokrocznie, obecnie co dwa lata. Na lata 2022-2023 ustalono następujący skład Jury: przewodniczący Ryszard Szczerba, członkowie: Wojciech Hellwing, Agnieszka Kryszczyńska, Ewa Szuszkiewicz i Łukasz Wyrzykowski.

 

 

Dotychczasowi laureaci Nagrody Młodych

Rok I stopnia II stopnia III stopnia Wyróżnienie
1959

A. Pacholczyk oraz J. Stodólkiewicz

K. Serkowski

     
1961 J. Smak

J. Stodólkiewicz

A. Pacholczyk

   
1963 S. Grzędzielski oraz K. Stępień J. Jakimiec    
1964 B. Paczyński R. Głębocki, J. Smoliński oraz A. Woszczyk    
1965 J. Smak B. Paczyński    
1966 B. Paczyński

T. Ciurla

K. Stępień

   
1967 B. Paczyński R. Głębocki S. Ruciński  
1968 B. Paczyński oraz J. Ziółkowski

B. Grabowski oraz K. Bereś

S. Ruciński

   
1969 M. Jerzykiewicz

B. Grabowski

B. Paczyński

S. Ruciński

   
1970 B.Paczyński
S.Ruciński
J.Ziółkowski K.Stępień -
1971 M.Abramowicz
P.Lasota
S.Ruciński - -
1972 - S.Ruciński
M.Abramowicz
J.Juchniewicz Z.Klimek
1973 S.Ruciński J.Ziółkowski
A.Żytkow
A.Dworak -
1974 M.Abramowicz
S.Ruciński
M.Sroczyńska - -
1975 - Z.Klimek
J.Sylwester
B.Sylwester J.Madej
1976 J.Sikorski Z.Klimek - -
1977 - A.Drożyner M.Baryłko
A.Wolszczan
-
1978 R.Tylenda M.Różyczka A.Sołtan -
1979 A.Sołtan M.Jaroszyński T.Chlebowski
M.Czerny
-
1980 H.Cugier D.Zaremba
M.Czerny
M.Jaroszyński
- -
1981 K.Borkowski E.Bohusz
A.Udalski
G.Chlewicki
T.Stępiński
-
1982 K.Loska J.Chołoniewski - -
1983 - K.Jahn
M.Giersz
J.Zalewski
- -
1984 T.Chlebowski P.Artymowicz
J.Kałużny
J.Mikołajewska
M.Mikołajewski
- -
1985 M.Giersz J.Kałużny
G.Pojmański
- -
1986 M.Giersz
J.Kałużny
P.Moskalik - -
1987 P.Moskalik - -  
1988 - G.Pojmański
M.Szymański
A.Siemiginowska -
1989 - - T.Plewa
M.Bzowska
W.Waniak
-
1990 J.Kałużny - M.Chodorowski
B.Mazur
-
1991 - - J.Wachowiak B.Mazur
J.Kałużny
1992 - - A.Pigulski S.Zoła
1993 - T.Plewa
K.Stanek
 - -

 

Rok Laureat
1995 Andrzej Niedzielski
1999 Krzysztof Stanek
Paweł Magdziarz (pośmiertnie)
2001 Rafał Moderski
2003 Barbara Mochejska
2005 Maciej Konacki
2007 Łukasz Stawarz
2009 Andrzej Baran
2011 Gracjan Maciejewski
2013 Krzysztof Bolejko
2015 Michał Michałowski
2017 Przemysław Mróz
2019 Radek Poleski
2021 Joanna Drążkowska
2023 Jakub Klencki