Medal Bohdana Paczyńskiego

Medal Bohdana Paczyńskiego

 

Podczas 35. Zjazdu PTA, Walne Zebranie Członków ustanowiło nową nagrodę Towarzystwa - Medal Bohdana Paczyńskiego „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki”. Projekt Medalu oraz Regulamin Przyznawania Medalu Bohdana Paczyńskiego zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie Członków, które powołało też Kapitułę Medalu.

 

Aktualny skład kapituły: profesorowie Ewa Szuszkiewicz, Michał Szymański, Stanisław Zoła, Piotr Życki oraz z urzędu prezes PTA prof. dr hab. Marek Sarna.

 

Pierwszym laureatem tej nagrody został Martin J. Rees. Wręczenie Medalu i wykład laureata miały miejsce 14 września 2013 w czasie XXXVI Zjazdu PTA w Warszawie.

Drugim laureatem został George W. Preston. Wręczenie Medalu i wykład laureata miały miejsce 7 września 2015 r. w czasie XXXVII Zjazdu PTA w Poznaniu.

Trzecim laureatem nagrody został Aleksander Wolszczan. Wręczenie Medalu wraz z wykładem laureata odbyło się 11 września 2017 r. podczas XXXVIII Zjazdu PTA w Zielonej Górze.

Czwartym laureatem nagrody został Wojciech Dziembowski. Medal odebrał syn profesora, Stefan, 9 września 2019 r. podczas XXXIX Zjazdu PTA w Olsztynie.

Piątym laureatem nagrody został Romuald Tylenda. Wręczenie medalu wraz z wykładem laureata odbyło się 13 września 2021 r. podczas XL Zjazdu PTA w Szczecinie (ceremonia odbyła się w  CAMK-u w Warszawie).

Szóstym laureatem nagrody został Marek Abramowicz. Wręczenie medalu wraz z wykładem laureata odbyło się 11 września 2023 r. podczas XLI Zjazdu PTA w Toruniu).