Medal Bohdana Paczyńskiego

Medal Bohdana Paczyńskiego

Podczas 35. Zjazdu PTA, Walne Zebranie Członków ustanowiło nową nagrodę PTA - Medal Bohdana Paczyńskiego „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki”. Projekt Medalu oraz Regulamin Przyznawania Medalu Bohdana Paczyńskiego zostały zaakceptowane przez WZC. WZC powołało też Kapitułę Medalu. Aktualny skład kapituły: profesorowie Bożena Czerny, Jerzy Kreiner, Edwin Wnuk, Stanisław Zoła oraz z urzędu prezes PTA prof. dr hab. Marek Sarna.

 

Regulamin Przyznawania Medalu Bohdana Paczyńskiego (w wersji .pdf).

 

Pierwszym laureatem tej nagrody został Martin J. Rees. Wręczenie Medalu i wykład laureata miały miejsce 14 września 2013 w czasie XXXVI Zjazdu PTA w Warszawie.

Drugim laureatem został George W. Preston. Wręczenie Medalu i wykład laureata miały miejsce 7 września 2015 r. w czasie XXXVII Zjazdu PTA w Poznaniu.

Trzecim laureatem nagrody został Aleksander Wolszczan. Wręczenie Medalu wraz z wykładem laureata odbyło się 11 września 2017 r. podczas XXXVIII Zjazdu PTA w Zielonej Górze.