Podstawowe informacje

40. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się w Szczecinie w dniach od 13 do 17 września 2021 r.

Zjazdy PTA odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski i są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd aktualnych badań prowadzonych przez polskich astronomów zarówno w kraju jak i w placówkach oraz projektach zagranicznych. Zjazdom towarzyszą liczne imprezy popularyzujące astronomię wśród mieszkańców.

Czas do rozpoczęcia 40 Zjazdu PTA w Szczecinie
(13 września 2021 r., godz. 10:00) …