Podstawowe informacje

Transmisja z otwarcia 40. Zjazdu PTA

Zobacz nagrania prelekcji z wszystkich sesji naukowych

(dostęp do nagrań tylko dla uczestników konferencji, zaloguj się)

Zobacz postery

 


 

Zjazdy PTA odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski i są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd aktualnych badań prowadzonych przez polskich astronomów zarówno w kraju jak i w placówkach oraz projektach zagranicznych. Zjazdom towarzyszą liczne imprezy popularyzujące astronomię wśród mieszkańców.

40. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbył się w wirtualnym Szczecinie w dniach od 13 do 17 września 2021 r. Konferencja przybrała formułę zupełnie inną od poprzednich zjazdów, a mianowicie wykłady, panele dyskusje toczyły się na specjalnie do tego przeznaczonej platformie internetowej, podobnie jak Walne Zebranie członków PTA.

Jedynie uroczyste Otwarcie Zjazdu w dniu 13 września 2021 r. będzie miało charakter hybrydowy. Wykład inauguracyjny, wręczenie nagród Towarzystwa, laudacje,  wykłady laureatów nagród odbędą się fizycznie w sali wykładowej w CAMK-u w Warszawie dla limitowanej ilości zaproszonych osób. Ceremonia otwarcia była transmitowane internetowo do pozostałych uczestników Zjazdu PTA.

Był to pierwszy w historii PTA zjazd organizowany w Szczecinie i po raz pierwszy miał on formułę spotkania online.

ZAPRASZAMY !

Plakat XL Zjazd PTA Szczecin 2021