Lista zgłoszonych uczestników 40. Zjazdu PTA w Szczecinie

Zapisy na 40. Zjazd PTA w Szczecinie rozpoczną się 30 kwietnia 2021 r.