Wizyty astronomów w szkołach
Od września 2019 r. astronomowie odwiedzają szkoły. Aktualnie czekamy na wyniki konkursu grantowego na lata 2020-2021, aby móc kontynuować projekt w większym wymiarze. Odpowiedź na częste pytania: tak, można nadal zgłaszać szkoły (bez gwarancji, że astronom przyjedzie, formularz zgłoszeniowy).

 

39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

odbył się w Olsztynie w dniach 9-12 września 2019 r.

Towarzyszyło mu spotkanie organizacji astronomicznych i zajmujących się tematyką kosmosu (w dniach 7-8 września 2019 r.)

Zobacz szczegóły

 

 
 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. Jest stowarzyszeniem naukowym, ale działa także w zakresie popularyzacji astronomii. Organizuje konferencje, konkursy, przyznaje stypendia, wydaje książki oraz czasopismo popularnonaukowe "Urania - Postępy Astronomii" - jeden z najstarszych tego typu tytułów na świecie.