Materiały astronomiczne do zdalnego nauczania przydatne dla nauczycieli i uczniów - akcja "Zdalna Klasa"
Aby wesprzeć szkoły w sytuacji obecnie panującej w kraju, przygotowaliśmy zestawienie bezpłatnych materiałów online od Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które mogą być przydatne przy nauczaniu zdalnym. Więcej informacji...

Dodatkowo redakcja Uranii zdecydowała się udostępnić nieodpłatnie cyfrowe wydania wszystkich numerów czasopisma z ostatnich kilku lat. Treści publikowane w Uranii mogą być przydatne na przedmiotach takich, jak fizyka, geografia, matematyka, chemia, przyroda, historia, edukacja ekologiczna. Więcej informacji...

Astronomia w Twoim domu - live stream z astronomem


Polskie Towarzystwo Astronomiczne przygotowało cykl pt. "Astronomia w Twoim domu", czyli spotkania online na żywo z astronomami (live stream).


 

 

 

 
 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. Jest stowarzyszeniem naukowym, ale działa także w zakresie popularyzacji astronomii. Organizuje konferencje, konkursy, przyznaje stypendia, wydaje książki oraz czasopismo popularnonaukowe "Urania - Postępy Astronomii" - jeden z najstarszych tego typu tytułów na świecie.