Wizyty astronomów w szkołach
Od września astronomowie odwiedzą szkoły. 3 września do wszystkich zgłoszonych szkół rozesłaliśmy e-mailowo istotne informacje. W najbliższych dniach te ze szkół, które odwiedzimy w pierwszym okresie, otrzymają dane kontaktowe do przydzielonego im astronoma, z którym bezpośrednio ustalą szczegółowy termin i zakres wizyty. Pozostałe szkoły do 16 września otrzymają informację, iż nie uda nam się ich odwiedzić w pierwszym okresie, ale będziemy się kontaktować w dalszej części projektu.

Odpowiedź na częste pytania: tak, można nadal zgłaszać szkoły (bez gwarancji, że astronom przyjedzie, formularz zgłoszeniowy). Projekt był pomyślany na rok 2019, ale będziemy odwiedzać szkoły także przez cały 2020 rok - aktualnie prowadzimy starania o dodatkowe środki na dojazdy.

 

39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

odbył się w Olsztynie w dniach 9-12 września 2019 r.

Towarzyszyło mu spotkanie organizacji astronomicznych i zajmujących się tematyką kosmosu (w dniach 7-8 września 2019 r.)

Zobacz szczegóły

 

 
 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. Jest stowarzyszeniem naukowym, ale działa także w zakresie popularyzacji astronomii. Organizuje konferencje, konkursy, przyznaje stypendia, wydaje książki oraz czasopismo popularnonaukowe "Urania - Postępy Astronomii" - jeden z najstarszych tego typu tytułów na świecie.