40. Zjazd PTA

40. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się w Szczecinie w dniach 13-16.09.2021 r. Współogranizatorem będzie Uniwersytet Szczeciński.

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 konferencja będzie mieć formę hybrydową.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie PTA

25 lutego 2021 r. o godz. 9.00 (pierwszy termin) i 9.15 (drugi termin) rozpocznie się Nazdwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Głównym celem jest wprowadzenie zmian w statucie zabezpieczających możliwość przeprowadzenia zdalnego Walnego Zebranie we wrześniu, kiedy to kończy się kadencja władz PTA. Sytuacja związana z COVID-19 może zmusić nasze Towarzystwo do przeprowadzenia Walnego Zebrania i wyborów w formie elektronicznej, zamiast tradycyjnych procedur.

 

Materiały astronomiczne do zdalnego nauczania przydatne dla nauczycieli i uczniów - akcja "Zdalna Klasa"
Aby wesprzeć szkoły w sytuacji obecnie panującej w kraju, przygotowaliśmy zestawienie bezpłatnych materiałów online od Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które mogą być przydatne przy nauczaniu zdalnym. Więcej informacji...

Dodatkowo redakcja Uranii zdecydowała się udostępnić nieodpłatnie cyfrowe wydania wszystkich numerów czasopisma z ostatnich kilku lat. Treści publikowane w Uranii mogą być przydatne na przedmiotach takich, jak fizyka, geografia, matematyka, chemia, przyroda, historia, edukacja ekologiczna. Więcej informacji...

 

 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. Jest stowarzyszeniem naukowym, ale działa także w zakresie popularyzacji astronomii. Organizuje konferencje, konkursy, przyznaje stypendia, wydaje książki oraz czasopismo popularnonaukowe "Urania - Postępy Astronomii" - jeden z najstarszych tego typu tytułów na świecie.