Astronomia

Astronomia jest jedną z najstarszych nauk. Widok ciemnego rozgwieżdżonego nieba od tysiącleci fascynował ludzkość. Przez lata zmieniały się podglądy na temat naszego miejsce we Wszechświecie i natury obserwowanych obiektów niebieskich, ale astronomia wciąć nie przestaje fascynować, a Kosmos wciąż skrywa wiele nierozwiązanych zagadek. Współczesna astronomia jest bardzo mocno związana z fizyką, a także matematyką, dodatkowo w wielu obszarach łączy się z innymi naukami.

Zbiór odnośników do głównych organizacji i instytucji astronomicznych: