Składki członkowskie

Członkowie PTA są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich.

Wysokość rocznej składki jest ustalana przez Walne Zebranie Członków.

Obecnie obowiązuje składka w wysokości 150 zł rocznie (dla studentów 100 zł). W przypadku wpłat z zagranicy prosimy o przelew kwoty 35 euro.

 

Członkowie PTA będący na emeryturze są zwolnieni z opłacania składki. Prosimy poinformować Skarbnika PTA o swoim przejściu na emerytuję. Przy czym emerytura nie zwalnia z obowiązku zapłacenia składek z okresu sprzed emerytury.


Konto do opłacania składek:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa

Bank: Millennium S.A.
Nr. konta: PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524


Tytuł wpłaty: "składka członkowska na rok 2024" (lub prosimy wskazać stosowny rok)

Kontakt ze skarbnikiem: Paweł Zieliński (IA UMK), skarbnik@pta.edu.pl

 

Sprawdź stan swoich składek w strefie dla członków