Składki członkowskie

Członkowie PTA są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich.

Wysokość rocznej składki jest ustalana przez Walne Zebranie Członków.

Obecnie obowiązuje składka w wysokości 120 zł rocznie (dla studentów 90 zł). W przypadku wpłat z zagranicy prosimy o przelew kwoty 27 euro.

Członkowie PTA, będący na emeryturze są zwolnieni z opłacania składki.


Konto do opłacania składek:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa

Bank: Millennium S.A.
Nr. konta: PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524


Tytuł wpłaty: "składka członkowska na rok 2021" (lub prosimy wskazać stosowny rok)

Kontakt ze skarbnikiem: Paweł Zieliński (IA UMK), skarbnik@pta.edu.pl

 

Sprawdź stan swoich składek w strefie dla członków