Członkowie

Członkowie PTA

Polskie Towarzystwo Astronomiczne ma 266 członków - zobacz pełną listę.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny nauk astronomicznych lub posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych. Jak zostać członkiem PTA?

Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla rozwoju astronomii w Polsce lub posiadająca wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie astronomii. Godność tę nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu.

Godność członka honorowego otrzymali:

Imię Nazwisko Data nadania
Robert O'Dell 26.09.1979
Jan Mergentaler 26.09.1979
Eugeniusz Rybka 26.09.1979
Wilhelmina Iwanowska 14.09.1995
Antoni Opolski 10.09.2003
Bohdan Paczyński 10.09.2003
Józef Smak 19.09.2007
Andrzej Woszczyk 13.09.2011
Kazimierz Stępień 9.09.2015
Wojciech Dziembowski 13.09.2017
Sławomir Ruciński 13.09.2017
Krzysztof Ziołkowski 12.09.2019
Cecylia Iwaniszewska 15.09.2021
Jerzy Kreiner 15.09.2021
Jan Mietelski 15.09.2021

Członkami wspierającymi Towarzystwo mogą być osoby prawne lub fizyczne.

 

Składki

Jeśli jesteś członkiem PTA, opłacaj regularnie składki członkowskie!
Składka roczna wynosi 120 zł (dla studentów 90 zł). Składki należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
Millenium S.A.
Nr. konta: PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524

 

Sprawdź stan swoich składek w strefie dla członków