Poprzednie zjazdy PTA

Zjazdy PTA

Podstawową formą działalności PTA są ogólnopolskie zjazdy referatowe. Organizowane co 2 lata, stanowią przegląd aktualnych dokonań badawczych polskich astronomów i dają szansę koordynacji wielu działań badawczych i organizacyjnych w skali ogólnopolskiej. W okresie od roku 1923 do 2017 odbyło się 38 zjazdów. Ostatni Zjazd odbył się w dniach 11-14 września 2017 r. w Zielonej Górze

Przejdź do witryny 38. Zjazdu PTA

Dotychczasowe Zjazdy PTA

.

Nr Termin Miejsce Wybrany Prezes
1 19-20 II 1923 Toruń Tadeusz Banachiewicz
2 11 IX 1930 Warszawa Władysław Dziewulski
2a 29-31 VIII 1934 Warszawa Edward Warchałowski
3 10-11 X 1948 Wrocław Eugeniusz Rybka
4 X 1950 Poznań Józef Witkowski
5 16-17 XII 1952 Warszawa Włodzimierz Zonn
6 1 VII 1954 Suwałki Włodzimierz Zonn
7 14-16 XII 1955 Poznań Włodzimierz Zonn
8 16 XII 1956 Wrocław Stefan Piotrowski
9 25-27 VI 1959 Wrocław Antoni Opolski
10 14-16 IX 1961 Warszawa Antoni Opolski
11 19-21 IX 1963 Toruń Włodzimierz Zonn
12 10-13 IX 1965 Olsztyn Włodzimierz Zonn
13 26-28 X 1967 Wrocław Włodzimierz Zonn
14 24-27 IX 1969 Chorzów/Jaszowiec Włodzimierz Zonn
15 06-09 IX 1971 Poznań/Kórnik Włodzimierz Zonn
16 12-15 II 1973 Chorzów Włodzimierz Zonn
17 16-19 IX 1975 Gdańsk Jerzy Stodółkiewicz
18 20-23 IX 1977 Kortowo/Olsztyn Jerzy Stodółkiewicz
19 24-27 IX 1979 Warszawa Jerzy Stodółkiewicz
20 15-18 IX 1981 Kraków/Wieliczka Jerzy Stodółkiewicz
21 20-23 IX 1983 Frombork Jerzy Stodółkiewicz
22 17-20 IX 1985 Wrocław Jerzy Stodółkiewicz
23 16-19 IX 1987 Gdańsk Jerzy Stodółkiewicz
24 19-22 IX 1989 Bachotek/Toruń Robert Głębocki
25 10-13 IX 1991 Kraków Robert Głębocki
26 21-23 IX 1993 Warszawa Robert Głębocki
27 12-15 IX 1995 Poznań Jerzy Marek Kreiner
28 09-12 IX 1997 Zielona Góra Jerzy Marek Kreiner
29 13-16 IX 1999 Olsztyn Andrzej Woszczyk
30 10-13 IX 2001 Kraków Andrzej Woszczyk
31 08-12 IX 2003 Toruń Andrzej Woszczyk
32 19-23 IX 2005 Wrocław Andrzej Woszczyk
33 17-21 IX 2007 Kielce Edwin Wnuk
34 14-18 IX 2009 Kraków Edwin Wnuk
35 11-15 IX 2011 Gdańsk Bożena Czerny
36 11-14 IX 2013 Warszawa Agnieszka Kryszczyńska
37 07-10 IX 2015 Poznań Agnieszka Kryszczyńska
38 11-14 IX 2017 Zielona Góra Marek Sarna