O nas

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku, obecnie liczy 266 członków. Statutowym celem Towarzystwa, jako zrzeszenia o charakterze naukowym, jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki oraz popularyzacji astronomii w społeczeństwie. Dla osiągnięcia tych celów Towarzystwo:

  • Organizuje zjazdy, konferencje, warsztaty, konkursy, zebrania naukowe
    • Ostatni XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbył się w Zielonej Górze w 2017 roku.
  • Prowadzi własną działalność wydawniczą (np. Urania - Postępy Astronomii , Proceedings of the Polish Astronomical Society)
  • Wydaje opinie o stanie i potrzebach astronomii polskiej
  • Utrzymuje łączność z pokrewnymi towarzystwami w kraju i za granicą