Praca, Stypendia, Praktyki

Aktualne oferty:

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu

5 lutego 2024 r. rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu.
 
Harmonogram Rekrutacji:
1) przesłanie wersji elektronicznej wymaganych dokumentów wraz z załącznikami, z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej: 5-7 lutego 2024 r.
2) postępowanie kwalifikacyjne: 8-20 lutego 2024 r., w tym: rozmowy kwalifikacyjne: 12-16 lutego 2024 r.
3) ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów: 21 lutego 2024 r.
4) wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów: 22 lutego 2024 r.
5) złożenie przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1: 22-27 lutego 2024 r.
6) ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 29 lutego 2024 r.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na dedykowanej podstronie BIP: https://bip.sgmk.edu.pl/ogloszenia-komunikaty/rekrutacja-2023-2024/

Zgłoszenia rekrutacyjne można kierować na adres: sekretariat@sgmk.edu.pl

 

Archiwum ofert:


Asystent w projekcie HYADES Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim z zatrudnieniem na stanowisku asystenta w ramach projektu HYADES Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Dostepne są dwa miejsca. Termin zgłoszeń: 16.11.2023 r.

Przejdź do ogłoszenia o rekrutacji

 

 • Oferta stypendium dla doktoranta w ramach projektu NCN SONATA "DUSTY GIANTS"

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie "DUSTY GIANTS: How galaxies produce and destroy dust in different environments" ("Pyłowi Giganci: jak we wczesnym Wszechświecie galaktyki tworzyły i niszczyły pył?"). Stanowisko jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu SONATA 2020/39/D/ST9/00720 (PI: dr Darko Donevski). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2022 r.

  Projekt DUSTY GIANTS ma na celu zrozumienie, w jaki sposób wielkoskalowa struktura Wszechświata wpływa na ewolucję galaktyk pyłowych na dużych przesunięciach ku czerwieni. Wybrany kandydat będzie badał to zagadnienie poprzez analizę dużych zbiorów danych obserwacyjnych w szerokim zakresie długości fal, a także poprzez użycie najnowocześniejszych symulacacji kosmologicznych. Jednym z oczekiwanych rezultatów będzie opracowanie nowej techniki opisu ewolucji własności pyłu galaktycznego. Projekt ma na celu przygotowanie odpowiedniego zaplecza naukowego w celu interpretacji przyszłych ogromnych zbiorów danych galaktyk obserwowanych w odległym Wszechświecie, uzyskanych dzięki synergii naziemnych instrumentów submilimetrowych (np. ALMA, NOEMA, JCMT) i teleskopów kosmicznych (np. JWST).

  Link do NCN

 • Konkurs na stanowisko adiunkta, OA, UJ

 • Oferta stypendium dla doktoranta i stażu podoktorskiego w ramach projektu NCN SONATA BIS

  Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poszukuje doktoranta i stażysty podoktorskiego w ramach projektu badawczego NCN SONATA BIS pod kierunkiem Michała Michałowskiego. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniach: www.astro.amu.edu.pl/pl/oferta-stypendium-dla-doktoranta-i-stazu-podoktorskiego-w-ramach-projektu-ncn-sonata-bis/

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (dwa stanowiska)
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Departament Badań Podstawowych ogłasza konkurs na stanowiska dla dwóch adiunktów (postdoc) w ramach grantów NCN: ASTROdust i DINGE. Kandydat będzie pracował z dr hab. Katarzyną Małek i dr Ambrą Nani w projekcie „ASTROdust: wyczerpujący opis atenuacji pyłu w galaktykach na podstawie miliona galaktyk obserwowanych przez satelitę Herschel” ( Narodowe Centrum Nauki, UMO 2018/30/E/ST9/00082) lub w projekcie „DINGLE: Pył w galaktykach: Patrząc przez jego Emisję” (Narodowe Centrum Nauki, UMO-2020/38/E/ST9/00077). W ramach projektu ASTROdust kandydat będzie zajmował się statystycznymi badaniami tłumienia pyłu w galaktykach i jego zależności od typów galaktyk w różnych epokach kosmicznych. Do badań posłuży bezprecedensowo wielka próbka 170 milionów galaktyk zaobserwowanych w podczerwieni przez satelitę Herschel. W projekie DINGLE kandytat będzie opracowywał modele ewolucyjne pyłu oraz jego emisję w podczerwieni w celu porównania modeli z danymi obserwacyjnymi.

  Termin składania dokumentów 15 maja 2021 r.

 • Profesor w Zakładzie Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN w Warszawie

  Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Iwona Stanisławska ogłasza konkurs na stanowisko: Profesor w Zakładzie Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii.

  Termin zgłoszeń: 18 stycznia 2021 r.

  Wymagane są:
  (1) stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinach: astronomia; nauki o Ziemi i środowisku; nauki fizyczne;
  (2) dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych w w/w dyscyplinach, w tym publikacje dotyczące tematyki zawartej w następujących słowach kluczowych: dynamika i ewolucja Układu Słonecznego oraz własności fizyczne i dynamiczne jego  składowych; atmosfery i powierzchnie typu kometarnego i planetarnego; badania typu geofizycznego i geologicznego planet, ze szczególnym uwzględnieniem Marsa;
  (3) przygotowanie planu dalszej własnej działalności badawczej związanej z tematyką dotychczas uprawianą w Zakładzie;
  (4) przedstawienie planu własnej integracji w zespole i rozwoju aktywności Zakładu
  (5) doświadczenie we współpracy zespołowej

  Zakres obowiązków:
  - planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności badawczo-naukowej podległego mu Zakładu
  - planowanie nowych kierunków badań, opracowywanie projektów naukowo-badawczych, doskonalenie stosowanych w zespole metodologii
  - dbałość o publikowanie wyników badań i osiągnięć w specjalistycznych czasopismach naukowych
  - dążność do stałego pogłębiania wiedzy oraz stymulowania rozwoju zawodowego i naukowego własnego oraz współpracowników
  - nawiązywanie współpracy z zagranicznymi partnerami naukowymi i organizacjami międzynarodowymi.

  Szczegółowe informacje:

  https://cbk_pan.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/profesor-w-zakladzie-dynam...

 • Praca na stanowisku adiunkta w IA UMK w Toruniu

  Instytut Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza doświadczonych naukowców do aplikowania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na dwa etaty badawczo-dydaktyczne. Zachęcamy w szczególności teoretyków i obserwatorów specjalizujących się w dziedzinach astrofizyki gwiazdowej (spektroskopia), pozasłonecznych układów planetarnych, ośrodka międzygwiazdowego lub astronomii pozagalaktycznej. Jesteśmy również otwarci na oferty specjalistów z innych dziedzin astronomii i astrofizyki. Zadaniem nowego pracownika będzie uczestnictwo w strategicznych przedsięwzięciach Instytutu Astronomii UMK oraz osiąganie doskonałości w badaniach, nauczaniu akademickim i innych obowiązkach zawodowych.

  Szczegółowe informacje nt. ww. konkursów dostępne są pod adresami:
  https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=3720
  https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=3721

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

  Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko typu “post-doc” (adiunkt) z zakresu kosmologii obliczeniowej w Centrum Fizyki Teoretycznej (CFT) PAN w Warszawie do pracy przy projekcie badawczym "VErTIGO - VElocities TestIng Gravity and cOsmology" prowadzonym przez dr. hab. Wojciecha Hellwinga, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) na podstawie decyzji Nr DEC-2018/30/E/ST9/00698 (SONATA BIS 8). Zwyciężczyni lub zwycięzca konkursu będzie brać udział w pracach Grupy Kosmologii Obliczeniowej CFT PAN, koncentrując się na projektowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu nowatorskich testów teorii Ciemnej Energii i Zmodyfikowanej Grawitacji. Grupa kładzie szczególny nacisk na opracowanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania symulacyjnego (N- ciałowego i hydro) oraz prowadzenie i analizę dużych kosmologicznych symulacji komputerowych. Wybrany kandydat będzie mieć również możliwość korzystania z bliskich powiązań grupy z konsorcjami DESI, LSST i KiDS. Poszukujemy kandydatek i kandydatów z tytułem doktora (przyznanym nie wcześniej niż w 2012 roku) w dziedzinie astronomii, fizyki lub nauk obliczeniowych, z doświadczeniem w N-ciałowych kosmologicznych symulacjach komputerowych i opracowywaniu sztucznych katalogów galaktyk. Początkowy okres zatrudnienia wynosi na dwa lata, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników.

  Szczegółowe informacje: https://cftpan.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/wh-12-2019.html

 • Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

  Szczegóły, ogłoszenie i tematy są dostępne tutaj.

 • Praca w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO)

  Aktualne oferty są dostępne tutaj.

 • Stanowisko doktoranta w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Szczegóły oferty tutaj.
 • Praca dla studenta/doktoranta w Obserwatorium Astronomicznym Wydziału Fizyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poszukuje studentów/doktorantów astronomii do pracy w ramach projektu badawczego NCN SONATA BIS pod kierunkiem dr. hab. Michała Michałowskiego. Stypendia są na 1-3 miesiące w okresie maj-sierpień 2019. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu.

 • Praca na stanowisku adiunkta w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CA UMK) w Toruniu

  Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CA UMK) w Toruniu zaprasza światowej klasy naukowców do aplikowania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, na dwa etaty naukowo-dydaktyczne typu ,,tenure track". Zachęcamy w szczególności teoretyków i obserwatorów specjalizujących się w dziedzinach astrofizyki gwiazdowej, pozasłonecznych układow planetarnych lub osrodka miedzygwiazdowego. Jesteśmy również otwarci na oferty specjalistów innych dziedzin astronomii i astrofizyki. Zadaniem nowych pracowników będzie uczestnictwo w strategicznych przedsięwzięciach CA UMK oraz osiąganie doskonałości w badaniach, nauczaniu akademickim, oraz innych obowiązkach zawodowych. Będziemy oczekiwali aktywności w aplikowaniu o granty badawcze, prowadzeniu projektów naukowych oraz w opiece nad studentami i doktorantami. Proponujemy zatrudnienie na etacie typu tenure-track. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej będzie porównywalne z wynagrodzeniem naukowców zatrudnionych w Polsce na tym samym etapie kariery naukowej. Przewidujemy możliwość negocjacji dodatkowych warunków zatrudnienia.

  Termin składania dokumentów: 15 kwietnia 2019, rozpoczęcie pomiędzy 1 czerwca a 1 września 2019

  Dodatkowe informacje https://www.ca.umk.pl/centrum/oferty-pracy/.

  Kontakt: dyrekcja.ca@umk.pl

 • Konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji ,,post-doc'' w zakresie obserwacyjnej astronomii gwiazdowej w CAMK PAN

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji ,,post-doc'' w Toruniu. Poszukujemy kandydata ze znaczącym doświadczeniem w astronomii gwiazdowej. W szczególności kandydat powinien posiadać znaczące doświadczenie w redukcji i analizie danych fotometrycznych i związane z tym doświadczenie programistyczne. Zwycięzca konkursu będzie prowadził badania wynikające z udziału w projekcie NCN Opus pt. Astronomia gwiazdowa z pomocą globalnej zrobotyzowanej sieci teleskopów "Solaris" (kierownik: prof. Maciej Konacki). W ramach projektu kandydat będzie zajmował się ulepszaniem i rozwojem oprogramowania do redukcji danych fotometrycznych z sieci „Solaris”, redukcją obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych z sieci „Solaris”, analizą fotometrii i spektroskopii zaćmieniowych układów podwójnych, współpracą z konsorcjum BRITE w związku ze spektroskopowymi obserwacjami celów BRITE. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający stopień naukowy doktora w zakresie astronomii/astrofizyki (stopień doktora powinien zostać uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed początkiem zatrudnienia w projekcie) oraz doktoranci na ostatnich etapach przewodu doktorskiego. Podjęcie pracy w Zakładzie Astrofizyki CAMK w Toruniu powinno nastąpić nie później niż 1 marca 2019 roku (kandydat powinien w tym momencie posiadać tytuł doktora). Umowa o pracę zostanie zawarta na 2 lata, z możliwością przedłużenia na 3 rok, ale nie dłużej niż do terminu zakończenia realizacji projektu. Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie należy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego (lub opinię promotora o stanie zaawansowania pracy), życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata oraz zainteresowaniach naukowych, w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami). Dokumenty należy składać do 31 grudnia 2018 roku e-mailem, w pojedynczym pliku w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do polowy stycznia 2019 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od prof. Macieja Konackiego (maciej@ncac.torun.pl).

 • Praca w projekcie First TEAM na UMK w Toruniu

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu poszukuje kandydatów na stanowisko post-doc oraz doktorantów w projekcie "Laboratorium Astrofizyki Molekularnej: obszary powstawania gwiazd w zewnętrznych częściach Galaktyki" kierowanym przez dr Agatę Karską i finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu First TEAM. Celem projektu jest opis własności gazu i pyłu na obrzeżach naszej Galaktyki jako pierwszy krok do interpretacji emisji z obszarów formowania gwiazd w innych galaktykach. W projekcie wykorzystywane będą dane uzyskane m.in. na VLT / KMOS, NASA IRTF, SOFIA FIFI-LS, ALMA. Wynagrodzenie dla post-doca wynosi 15 000 zł / m-c brutto-brutto, a doktorantów 3 500 zł / m-c przez okres 3 lat.

  Szczegóły dotyczące oferty zatrudnienia dostępne są u kierowniczki projektu (agata.karska@umk.pl) oraz na stronach:
  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/342149
  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/347854

 • Konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadającemu pozycji post-doc w OA UW

  Obserwatorium Astronomiczne UW poszukuje kandydata na stanowisko post-doc w projekcie “Polsko-litewskie polowanie na czarne dziury”. Więcej informacji znajduje się na stronie:
  http://www.astrouw.edu.pl/~wyrzykow/jobadvert-daina-2018.html
  lub u kierownika projektu dr hab. Łukasza Wyrzykowskiego (lw@astrouw.edu.pl).

 • Praca w Polskiej Agencji Kosmicznej

  Departament Badań i Innowacji Polskiej Agencji Kosmicznej poszukuje starszego specjalisty, którego zadaniem będzie stworzenie punktu kontaktowego i roboczego do współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym, w szczególności wsparcie w sformułowaniu programów i projektów dla sektora kosmicznego KPK (Krajowy Punkt Kontaktowy) oraz wsparcie w zdobywaniu funduszy z NCBiR.

  Więcej informacji na ten temat znajduje się w ogłoszeniu.

 • Praca w Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU)

  IAU poszukuje kandydata na stanowisko International Outreach Coordinator. Jest to praca na pełen etat, w ramach umowy trwającej 3 lata, z możliwością przedłużenia. Siedziba IAU Office for Astronomy Outreach znajduje się w Tokio. Wynagrodzenie będzie zbliżone do pensji "assistant professor" na japońskim uniwersytecie. Podstawowym zadaniem na tym stanowisku będzie ogólnoświatowa koordynacja działań IAU związanych z popularyzacją astronomii. Termin składania podań mija 15.10.2018 r.

  Szczegóły:
  https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann18028/
  https://www.iau.org/static/archives/announcements/pdf/ann18028a.pdf

 • Praca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Otwarte są dwa konkursy na stanowisko adiunkta. Szczegóły oferty dostępne tutaj

 • Stypendia dla studentów II stopnia

  Poszukiwani są studenci do realizacji zadań badawczych w projekcie NCN pt. "Klasyczne gwiazdy pulsujące w systemach gwiazdowych. Wpływ dominującego modu na formę i stabilność pulsacji". Zadaniem studenta będzie analiza fotometrii dla klasycznych gwiazd pulsujących celem poszukiwania oscylacji wielomodalnych lub oscylacji modulowanych oraz zbadanie własności tych form oscylacji.

  Realizacja projektu potrwa rok. Student będzie otrzymywał stypendium w wysokości 800 PLN/miesiąc.

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem projektu, dr hab. Radosławem Smolcem, smolec @ camk.edu.pl

 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poszukuje kandydatów na jedno stanowisko postdoc (pełnoetatowe) oraz trzy stanowiska stypendystów (doktorantów/ studentów studiów drugiego stopnia). Osoba na stanowisku postdoc będzie prowadziła badania dotyczące teoretycznych modeli pulsacyjnych gorących podkarłów (głównie opartych na MESA), natomiast osoby na stanowiskach stypendystów będą prowadziły badania w zakresie pulsujących gorących podkarłów, w szczególności bazując na orbitalnych danych astrometrycznych i fotometrycznych oraz naziemnych danych spektroskopowych. Stypendyści mają możliwość wyboru dowolnej uczelni w Polsce, na której podejmą studia II czy III stopnia. Termin nadsyłania aplikacji oraz szczegóły dotyczące ofert zatrudnienia znajdują się na stronach:

  oferta postdoc - MESA

  oferta stypendysta - student/doktorant - Kepler - fotometria

  oferta stypendysta - student/doktorant - GAIA - astrometria

  oferta stypendysta - doktorant - układy podwójne z sdBV

 • Wakacyjny program studencki w CAMK

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN oferuje możliwość realizacji w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) małych projektów badawczych prowadzonych pod opieką naszych pracowników w Warszawie lub Toruniu. Program jest przeznaczony dla obywateli Unii Europejskiej. Propozycja jest adresowana do studentów astronomii lub fizyki kończących II, III lub IV rok studiów. Czas realizacji projektów wynosi 4-6 tygodni, typowo 4 tygodnie. Osoby zamieszkałe poza miejscem realizacji projektu mogą ubiegać się o bezpłatne zakwaterowanie w akademikach.

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 maja 2018. Szczegóły i propozycje tematów:

  Wakacyjny program studencki 2018