Jak zostać członkiem PTA

Jak zostać członkiem PTA

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba, która opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny nauk astronomicznych lub posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych.

Warunkiem koniecznym jest poparcie ze strony dwóch członków PTA oraz deklaracja opłacania składki członkowskiej, która obecnie wynosi 120 zł (dla studentów 90 zł). Wpłaty należy dokonać na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa

 

Bank: Millennium S.A.
Numer konta: PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy można wysyłać według poniższego wzoru, na adres Sekretarza Zarządu PTA (sekretarz@pta.edu.pl).

 

Pobierz kwestionariusz w pliku PDF

Pobierz kwestionariusz w pliku DOC