Władze PTA

Władze PTA

 

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie członków, które zwołuje Zarząd Główny raz na dwa lata: natomiast organem kontrolnym pracy Zarządu jest Komisja Rewizyjna.

W dniu 9.09.2015 w Poznaniu, w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu XXXVII Zjazdu Członków PTA wybrano nowe władze na lata 2015-2017.

 

Skład Zarządu Głównego

Prezes: dr hab. Agnieszka Kryszczyńska prof. UAM prezes AT pta.edu.pl
Wiceprezes: dr hab. Maciej Mikołajewski prof. UMK wiceprezes AT pta.edu.pl
Sekretarz: dr Magdalena Polińska sekretarz AT pta.edu.pl
Skarbnik: dr hab. Agata Różańska prof. CAMK skarbnik AT pta.edu.pl
Członkowie Zarządu: dr Krzysztof Czart  
  mgr Sebastian Soberski  
  dr Grzegorz Stachowski  

Kontakt do całego zarządu: zarzad AT pta.edu.pl

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Tomczak tomczak AT astro.uni.wroc.pl
Członkowie: dr Henryk Brancewicz zgptma AT gmail.com
  dr Adam Michalec michalec266 AT poczta.fm

Skład Sądu Koleżeńskiego

  dr Jadwiga Biała  
  prof. dr hab. Bożena Czerny bcz AT camk.edu.pl
  prof. dr hab. Piotr Flin  
  prof. dr hab. Jerzy Kreiner  
  prof. dr hab. Marek Sarna  

 

Sekretariat: Magdalena Jędrkiewicz-Gos   Księgowość: Urszula Wieczorek
  tel.:  22 32 96 145     e-mail: uw@camk.edu.pl
  faks: 22 84 10 046 
  e-mail: hania@camk.edu.pl