Władze PTA

Władze PTA

 

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie członków, które jest zwoływane przez Zarząd PTA raz na dwa lata: natomiast organem kontrolnym pracy Zarządu jest Komisja Rewizyjna.

W dniu 15.09.2021 w Szczecinie, w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu XL Zjazdu PTA wybrano nowe władze na lata 2021-2025.

 

Skład Zarządu

Prezes: prof. dr hab. Marek Sarna prezes AT pta.edu.pl
Wiceprezes: dr Krzysztof Czart wiceprezes AT pta.edu.pl
Sekretarz: dr Milena Ratajczak sekretarz AT pta.edu.pl
Skarbnik: dr Paweł Zieliński skarbnik AT pta.edu.pl
Członkowie Zarządu: dr hab. Arkadiusz Berlicki, prof. UWr  
  mgr Tomasz Kundera  
  prof. dr hab. Agata Różańska  

Kontakt do całego zarządu: zarzad AT pta.edu.pl

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Kryszczyńska prof. UAM  
Członkowie: dr hab. Wojciech Hellwing, prof. CFT PAN  
  dr Dorota Kozieł-Wierzbowska  
  dr Halina Prętka-Ziomek  
  mgr Sebastian Soberski  

Skład Sądu Koleżeńskiego

Przewodniczący dr Adam Michalec  
Wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Bożena Czerny  
Członkowie: dr hab. Anna Bartkiewicz  
  dr hab. Maciej Mikołajewski  
  prof. dr hab. Agnieszka Pollo  

 

Sekretariat: Magdalena Jędrkiewicz-Gos   Księgowość: Urszula Wieczorek
  tel.:  22 32 96 145      
  faks: 22 84 10 046 
  e-mail: hania@camk.edu.pl

 

Zobacz także historię władz PTA