Władze PTA

Władze PTA

 

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie członków, które jest zwoływane przez Zarząd PTA raz na dwa lata: natomiast organem kontrolnym pracy Zarządu jest Komisja Rewizyjna.

W dniu 13.09.2017 w Zielonej Górze, w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu XXXVII Zjazdu Członków PTA wybrano nowe władze na lata 2017-2021.

 

Skład Zarządu

Prezes: prof. dr hab. Marek Sarna prezes AT pta.edu.pl
Wiceprezes: dr hab. Maciej Mikołajewski prof. UMK wiceprezes AT pta.edu.pl
Sekretarz: dr Milena Ratajczak sekretarz AT pta.edu.pl
Skarbnik: prof. dr hab. Agata Różańska skarbnik AT pta.edu.pl
Członkowie Zarządu: dr Krzysztof Czart  
  dr hab. Wojciech Hellwing, prof. CFT  
  dr hab. Radosław Smolec prof. CAMK  

Kontakt do całego zarządu: zarzad AT pta.edu.pl

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: dr Henryk Brancewicz zgptma AT gmail.com
Członkowie: dr hab. Agnieszka Kryszczyńska prof. UAM  
  dr Adam Michalec michalec266 AT poczta.fm
  prof dr hab. Andrzej Pigulski  
  mgr Sebastian Soberski  

Skład Sądu Koleżeńskiego

  dr Jadwiga Biała  
  prof. dr hab. Bożena Czerny bcz AT camk.edu.pl
  dr hab. Wojciech Lewandowski  
  prof. dr hab. Ryszard Szczerba  
  prof. dr hab. Michał Tomczak  

 

Sekretariat: Magdalena Jędrkiewicz-Gos   Księgowość: Urszula Wieczorek
  tel.:  22 32 96 145      
  faks: 22 84 10 046 
  e-mail: hania@camk.edu.pl