Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla rozwoju astronomii w Polsce lub posiadająca wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie astronomii. Godność tę nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu.

 

Godność członka honorowego otrzymali:

 

Imię Nazwisko Data nadania
Robert O'Dell 26.09.1979
Jan Mergentaler 26.09.1979
Eugeniusz Rybka 26.09.1979
Wilhelmina Iwanowska 14.09.1995
Antoni Opolski 10.09.2003
Bohdan Paczyński 10.09.2003
Józef Smak 19.09.2007
Andrzej Woszczyk 13.09.2011
Kazimierz Stępień 9.09.2015
Wojciech Dziembowski 13.09.2017
Sławomir Ruciński 13.09.2017
Krzysztof Ziołkowski 12.09.2019
Cecylia Iwaniszewska 15.09.2021
Jerzy Kreiner 15.09.2021
Jan Mietelski 15.09.2021