Instytucje astronomiczne

Obserwatoria, Instytuty i Centra Astronomiczne

Jednostki prowadzące badania w zakresie astronomii, astrofizyki i kosmologii, prowadzące studia I, II i III stopnia na kierunku astronomia:

Inne jednostki uniwersyteckie, prowadzące badania w zakresie astronomii, astrofizyki i kosmologii (w tym prowadzące studia III stopnia na kierunku astronomia):

Instytuty Polskiej Akademii Nauk prowadzące badania w zakresie astronomii, astrofizyki i kosmologii (w tym prowadzące studia III stopnia na kierunku astronomia):

Inne jednostki prowadzące badania w zakresie astronomii, astrofizyki i kosmologii:

Planetaria