Komunikaty prasowe 2021

Lista komunikatów prasowych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego wydanych w 2021 roku.

Ukazał się informator o polskich ośrodkach astronomicznych

Pod koniec marca ukazało się opracowanie pt. „Polskie ośrodki astronomiczne” przedstawiające placówki naukowe zajmujące się badaniami kosmosu, a dodatkowo zawierające też ciekawe zestawienia dotyczące działalności edukacyjno-popularyzacyjnej. Wydawcami informatora są Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (OA UJ).