Certyfikat jakości dla planetariów

Certyfikat dla planetariów

 

Certyfikat jakości dla planetariów

W ostatnich latach następuje w Polsce intensywny rozwój rynku planetariów, a szczególnie planetariów przenośnych. Wiele z nich prezentuje dobry poziom merytoryczny swoich seansów, ale zdarzają się też takie, które z popularyzacją nauki oraz edukacją mają niewiele wspólnego. Dlatego Polskie Towarzystwo Astronomiczne zdecydowało o ustanowieniu "Certyfikatu jakości dla planetariów" jako wyróżnienia podkreślającego wysoki poziom dydaktyczny i merytoryczny oraz wkład różnych instytucji planetaryjnych w edukację i upowszechnianie astronomii w Polsce. Przyznając go, Polskie Towarzystwo Astronomiczne rekomenduje społeczeństwu najlepsze planetaria działające w naszym kraju.

 

Dokumenty do pobrania: