Certyfikat jakości dla planetariów

Certyfikat dla planetariów

 

Certyfikat jakości dla planetariów

W ostatnich latach następuje w Polsce intensywny rozwój rynku planetariów, a szczególnie planetariów przenośnych. Wiele z nich prezentuje dobry poziom merytoryczny swoich seansów, ale zdarzają się też takie, które z popularyzacją nauki oraz edukacją mają niewiele wspólnego. Dlatego Polskie Towarzystwo Astronomiczne zdecydowało o ustanowieniu "Certyfikatu jakości dla planetariów" jako wyróżnienia podkreślającego wysoki poziom dydaktyczny i merytoryczny oraz wkład różnych instytucji planetaryjnych w edukację i upowszechnianie astronomii w Polsce. Przyznając go, Polskie Towarzystwo Astronomiczne rekomenduje społeczeństwu najlepsze planetaria działające w naszym kraju.

 

W sprawach związanych z certyfikatem prosimy kontaktować się z Sebastianem Soberskim.

 

Dotychczas certyfikat uzyskały następujące planetaria stacjonarne:

  1. Planetarium Śląskie w Chorzowie (grudzień 2015)
  2. Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (wrzesień 2017)
  3. Planetarium Olsztyńskie (wrzesień 2019)

oraz następujące planetaria mobilne:

  1. Planetarium mobilne "Astro-Arena" (wrzesień 2017)
  2. Planetarium mobilne "Astrolab" (wrzesień 2017)
  3. Planetarium mobilne "Planeta Anuka" (wrzesień 2017)
  4. Planetarium mobilne "SYRIUSZ" (wrzesień 2019)

 

Dokumenty do pobrania: