Biuletyn PTA nr 9/2017

1. Nowe władze PTA
2. Nagroda Nobla i Astronarium
3. Krajowa Rada Astrofizyki Cząstek
4. Eksperci poszukiwani
5. Materiały pokonferencyjne z 38. Zjazdu PTA
6. Staże dla doktorantów w Europejskim Obserwatorium Południowym
7. Nagroda IAU na najlepszą pracę doktorską