Biuletyn ZG PTA nr 5/2014

1. Przystąpienie Polski do ESO
2. ESO in the 2020
3. IAU - nabór nowych członków
4. Petition for European Researchers
5. Profil PTA na Facebooku
6. Konferencja popularno-naukowa o meteorycie Morasko

Pobierz biuletyn jako plik PDF: