Obóz Astronomiczny ESO 2015

Nabór zgłoszeń na ESO Astronomy Camp 2015 został zakończony.

 

Zapraszamy do zgłaszania się na ESO Astronomy Camp 2016 - przejdź do formularza

 

Ogłoszenie ESO dotyczące miejsc stypendialnych

Ogłoszenie PTA o wszystkich laureatach miejsc stypendialnych i niestypendialnych

 

Laureatami miejsc na obozie ESO Astronomy Camp 2015 zostali (w kolejności alfabetycznej):

 • Jan Dziedzic z Brzezia
 • Joanna Koczalska ze Szczecina
 • Edyta Kołodziejczuk z Platerowa
 • Natalia Musiał z Zabrza
 • Gabriela Mystkowska z Warszawy

Dwoje uczestników otrzyma stypendia pokrywające koszt udziału w obozie oraz koszt biletów lotniczych. Stypendium dla Jana Dziedzica ufundowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (przy wsparciu od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a dla Edyty Kołodziejczuk - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

 


 

Zwracamy uwagę, że w tym roku jedyną formą zgłoszenia konkursowego jest krótki film wideo do 3 minut.

Przykładowo może to być filmik nagrany smartfonem.


Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz międzynarodowy

(wszystkie zgłoszenia z Polski wezmą udział w konkursie na polskie stypendia).

 

Międzynarodowy obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2015 przeznaczony jest dla uczniów w wieku 16-18 lat (roczniki 1997-1999). Odbędzie się we Włoszech, w Alpach, w obserwatorium Aosta Valley. Organizowany jest przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), wielką międzynarodową organizację naukowo-techniczną zajmująca się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi. Polska w tym roku stała się członkiem ESO.

Dla Polaków przewidziane jest jedno stypendium od Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które pokryje koszty udziału w obozie (500 euro) oraz koszty biletów lotniczych. Polscy uczniowie biorą także udział w konkursie na stypendium od ESO. Trwają także rozmowy z innymi potencjalnymi sponsorami stypendiów.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • czynne zainteresowanie astronomią,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • wiek 16-18 lat (osoby urodzone w latach 1996, 1997, 1998),
 • w konkursie na polskie stypendia mogą wziąć udział tylko osoby uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce,
 • zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd (osoby poniżej 18 roku życia).Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń: do 4 października 2015 r.
 • ogłoszenie wyników: do 16 października 2015 r.
 • obóz we Włoszech: od 26 grudnia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r.Wyjaśnienie pytań:

 • Mamy dla Polski zagwarantowaną liczbę miejsc taką jak liczba stypendiów. Możliwe są dodatkowe miejsca niestypendialne (czyli opłacone przez ucznia/rodziców), ale to zależy od liczby zgłoszeń z innych krajów i ich oceny w porównaniu ze zgłoszeniami polskimi. W przypadku miejsc niestypendialnych będziemy starali się pomóc w uzyskaniu przez ucznia dofinansowania od lokalnych instytucji (szkoła, władze gminy, miasta, lokalne fundacje itp.)
 • Zgłoszenie udziału w konkursie nie jest deklaracją poniesienia kosztów. Wyłonieni laureaci zostaną poproszeni o potwierdzenie udziału w obozie. Jeśli ktoś wtedy zrezygnuje (np. z powodów finansowych), jego miejsce będzie zaoferowane kolejnej osobie.
 • Obóz będzie prowadzony w całości w języku angielskim. Konieczna jest więc znajomość tego języka chociaż w stopniu podstawowym.
 • Wszystkie polskie zgłoszenia poprzez formularz międzynarodowy biorą udział w konkursie na polskie stypendium. Nie ma osobnego formularza zgłoszeniowego.
 • W tegorocznym konkursie ESO ustaliło, że jedyną formą pracy konkursowej jest krótki film wideo.Dodatkowe materiały:

 

Konkursy z ubiegłych lat:

ESO Astronomy Camp 2013

ESO Astronomy Camp 2014