Polska przystąpi do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO)

Polska przystąpi do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Podpisanie umowy zaplanowane jest na 28 października 2014 r. Towarzyszyć temu będzie sesja naukowo-informacyjna w CAMK PAN w Warszawie, na którą zapraszamy wszystkich polskich astronomów.

Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska i Dyrektor Generalny ESO prof. Tim de Zeeuw podpiszą 28 października akt przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO - European Southern Observatory), czyli do Europejskiego Obserwatorium Południowego.

Planowany program sesji w CAMK PAN:
11:00 – przywitanie i wprowadzenie;
11:15 – wystąpienie Dyrektora Generalnego ESO, Prof. Tim de Zeeuw na temat tej organizacji;
11:35 – wystąpienie Prof. Kazimierza Stępnia przedstawiające najważniejsze osiągnięcia polskich astronomów;
11:55 – wystąpienie przedstawiciela ESO dr Joe Liske na temat budowy Europejskiego Ogromnie Wielkiego Teleskopu (E-ELT);
12:15 – wystąpienie Prof. Grzegorza Pietrzyńskiego na temat naukowych perspektyw dla polskich astronomów po przystąpieniu do ESO;
12:35 – dyskusja, pytania, wywiady;
13:00 – poczęstunek

Więcej informacji:
 
Na zdjęciu:
Teleskop YEPUN, wchodzący w skład zespołu teleskopów VLT w Obserwatorium Paranal. Widać promień lasera do wytwarzania sztucznej gwiazdy na niebie. Źródło: ESO/B. Tafreshi (twanight.org).