Po Walnym Zjeździe - podziękowanie Prezesa PTA

"Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Parę miesięcy temu zwracałem się do Was z prośbą o udział w planowanym we wrześniu Krakowskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Dziś pragnę Wam podziękować za liczny udział. Dzięki Waszej obecności mogliśmy dokonać bardzo nam potrzebnych zmian w Statucie i innych wynikających z niego dokumentach formalno-prawnych. Ale przede wszystkim mieliśmy przyjemność spotkania się w licznym gronie ludzi uprawiających astronomię. Wysłuchaliśmy wspaniałych referatów naukowych stanowiących istotny przegląd "Astronomii u progu XXI wieku". Chcemy te referaty wydać drukiem w formie specjalnego zeszytu "Uranii-Postepów Astronomii", aby mogły służyć tym wszystkim, którzy z różnych powodów nie mogli być z nami w Krakowie oraz naszym studentom i wszystkim zainteresowanym . Dziękuję Wam za ponowny wybor na stanowisko Prezesa. Zarówno ja sam, jak i inni nowo wybrani członkowie Zarządu PTA pragniemy służyć, tak jak potrafimy i jak na to będzie pozwalała ogólna sytuacja Nauki w Polsce, Astronomii i całej naszej astronomicznej społeczności. Na koniec pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować gospodarzom naszego Zjazdu, kolegom krakowskim. Zrobiliście Koledzy wspaniały Zjazd. Było nam u Was dobrze. Dziękujemy Wam bardzo. Wszystkie Koleżanki i Kolegów gorąco pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności.

Do zobaczenia na kolejnym Zjeździe w Toruniu w 2003 roku.

Andrzej Woszczyk
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
Toruń, wrzesień 2001 r.