Konferencja JENAM

Konferencja Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego (EAS) JENAM 2003 odbędzie się w Budapeszcie w dniach 25-31 sierpnia 2003 roku.