XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W dniach 14-18 września odbył się w Krakowie XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego - www.oa.uj.edu.pl/PTA2009/