Patronat PTA nad Międzynarodową Olimpiadą Astronomiczną i Astrofizyczną 2011 (IOAA)

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, na Zebraniu w Poznaniu, w dniu 28 września 2010, podjął jednomyślnie Uchwałę o objęciu Patronatu nad Międzynarodową Olimpiadą Astronomiczną i Astrofizyczną 2011 (IOAA), która odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. Termin i miejsce 21 Olimpiady zbiega się z rocznicą 400-lecia urodzin Jana Heweliusza uroczyście obchodzoną w Gdańsku, stanowić będzie ważne wydarzenie astronomiczne w skali światowej. Dlatego też, istotnym będzie włączenie się, wielu członków PTA do organizacji tej Olimpiady.
Jednocześnie, zdaniem PTA, należy mieć nadzieję, że tradycja sukcesów polskich uczniów w IOAA będzie w 2011 roku podtrzymana.