Konkurs dla polskich uczniów na udział w międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2015

Trwa konkurs dla uczniów zainteresowanych udziałem w międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2015. Obóz przeznaczony jest dla uczniów w wieku 16-18 lat i odbędzie się we Włoszech. Na najlepsze zgłoszenia czekają stypendia pokrywające koszt udziału w obozie.

ESO Astronomy Camp 2015 to obóz astronomiczny dla młodzieży szkolnej w wieku 16-18 lat (roczniki 1997, 1998, 1999). Organizowany jest już po raz trzeci. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród polskich uczniów (w jednej edycji aż 20 procent  wszystkich zgłoszeń pochodziło z Polski). Wrażenia z ubiegłorocznej edycji, opisane przez polskich uczestników obozu, można przeczytać w „Uranii – Postępach Astronomii” nr 3/2015.  

„Udział w obozie jest bardzo atrakcyjną nagrodą dla uczniów, zarówno pod względem rozwoju zainteresowań astronomicznych, jak i turystycznie. Obserwatorium Aosta Valley położone jest we włoskich Alpach, niedaleko granicy ze Szwajcarią.” mówi Krzysztof Czart koordynujący w Polsce działania Sieci Popularyzacji Nauki ESO.

W tym roku obóz odbędzie się w okresie od 26 grudnia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. w Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 4 października 2015 r. poprzez międzynarodowy formularz na stronie internetowej http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2015/. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 października 2015 r.

W tegorocznej edycji nastąpiła zmiana formy pracy konkursowej. Przyjmowane są wyłącznie krótkie filmy w języku angielskim (do 3 minut) przygotowane przez kandydatów na temat swojego ulubionego obiektu lub zjawiska astronomicznego („My favourite astronomical object/phenomenon”).

W konkursie mogą wziąć udział zainteresowane astronomią osoby w wieku od 16 do 18 lat urodzone w latach 1997, 1998 oraz 1999, uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Obóz będzie odbywał się w języku angielskim, wymagana jest więc znajomość tego języka chociaż w stopniu podstawowym. W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczna jest dodatkowo zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Koszt udziału w obozie wynosi 500 euro. Autorzy najlepszych zgłoszeń trzymają stypendia. Polscy uczniowie mają szanse na stypendium od ESO (tutaj rywalizacja jest międzynarodowa), a także na stypendium od Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rywalizacja krajowa).

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) to jedna z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi. Posiada swoje obserwatoria na terenie Chile, gdzie pracują jedne z największych j najnowocześniejszych na teleskopów astronomicznych. Polska przystąpiła do ESO w roku 2015.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów, reprezentującą polskie środowisko astronomiczne.


Więcej informacji:

Witryna PTA: http://www.pta.edu.pl

Witryna ESO: http://www.eso.org

Ogłoszenie PTA o obozie: http://www.pta.edu.pl/prasa/pta1513

Ogłoszenie ESO o obozie: http://www.eso.org/public/poland/announcements/ann15038/

Formularz zgłoszeniowy: http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2015/

Witryna „Uranii – Postępów Astronomii”: http://www.urania.edu.pl

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl lub telefonicznie 513 733 282

 

Rok: 
2 015
Numer: 
13
Data: 
2015-09-21