W Olsztynie rozpoczął się 39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Od dzisiaj Olsztyn na kilka dni staje się stolicą polskiej astronomii. Na największą polską konferencję naukową dotyczącą badań kosmosu przyjechało do stolicy Warmii i Mazur blisko 160 astronomów.

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbywają się co dwa lata w różnych ośrodkach astronomicznych w Polsce. Są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd badań astronomicznych i kosmicznych prowadzonych obecnie w Polsce. Gospodarzem tegorocznego zjazdu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a partnerem Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.

W programie 39. Zjazdu PTA jest dziewięć sesji: Astronomia i astrofizyka wielozakresowa (multi-messenger), Duże projekty aparaturowe, przegląd polskiego udziału, Układy planetarne i astrobiologia, Słońce, gwiazdy i obszary międzygwiazdowe, Akreujące obiekty zwarte i ich ewolucja, Galaktyki i ich aktywność, Kosmologia i budowa wszechświata, Popularyzacja nauki: historia i nowe odkrycia. Wykład inauguracyjny na temat perspektyw rozwoju sektora kosmicznego w Polsce wygłosił dr hab. Grzegorz Brona.

Podczas uroczystości otwarcia ogłoszono laureatów nagród PTA. Medal Bohdana Paczyńskiego za wybitny dorobek w dziedzinie astronomii i astrofizyki otrzymał prof. Wojciech Dziembowski. Nagrodę Młodych PTA przyznano Radosławowi Poleskiemu, natomiast laureatów Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna „Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie” jest dwoje: Jadwiga Biała oraz Jacek Drążkowski. Sylwetki laureatów zostaną przedstawione w osobnym komunikacie.

39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbywa się w Olsztynie od 9 do 12 września. Jego organizatorami są PTA oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a partnerem Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Konferencja jest objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Artura Chojeckiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustawa Marka Brzezina, Prezydenta Miasta Olsztyn – Piotra Grzymowicza, a także Polskiej Agencji Kosmicznej.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 roku, a obecnie liczy blisko 300 członków. Statutowym celem PTA jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych oraz ich popularyzacja. W tym celu organizuje konferencje naukowe, prowadzi działalność wydawniczą (m.in. seria publikacji konferencyjnych) oraz angażuje się w działania popularnonaukowe – jest wydawcą czasopisma i portalu „Urania – Postępy Astronomii” (www.urania.edu.pl), producentem programu telewizyjnego Astronarium (www.youtube.com/AstronariumPL). Obecnie prowadzi także akcję „Wizyty astronomów w szkołach” (www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools) oraz polską część globalnego konkursu na nazwy planet pozasłonecznych (www.iau100.pl/planety). Witryna internetowa PTA ma adres www.pta.edu.pl.

 

Rok: 
2 019
Numer: 
12
Data: 
2019-09-09