Obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2016

Nabór zgłoszeń na ESO Astronomy Camp 2016 został zakończony

Wyniki konkursu:

Miejsca na obozie uzyskali (w kolejności alfabetycznej):

 • Zofia Błażyca z Orzesza
 • Bartosz Cieślik z Warszawy
 • Aleksandra Krauze z Zielonej Góry
 • Anna Komarowska z Łodzi
 • Dominika Krawiec z Poznania
 • Kamil Serafin z Bukowiny Tatrzańskiej

Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyznało jedno stypendium pokrywające koszt udziału w obozie i koszt biletów lotniczych - otrzyma je Bartosz Cieślik. Pozostali laureaci uzyskali miejsca niestypendialne.

Pełen komunikat końcowy:

 


 

 

Uwaga: kilka krajów poprosiło o przedłużenie terminu zgłoszeń o jeden tydzień. W związku z tym ESO zdecydowało o nowym terminie dla wszystkich krajów, w tym rówież dla zgłoszeń z Polski. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 października 2016 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 października 2016 r.

 

Organizatorem konkursu w Polsce jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne, we współpracy z ESO.

 

Ogłoszenie ESO dotyczące obozu

Komunikat PTA

Witryna obozu

Formularz zgłoszeniowy (po kliknięciu trzeba przewinąć stronę w dół)

Rozmowę z uczestnikami ubiegłorocznej edycji można przeczytać w "Uranii" nr 4/2016

 

Zadanie konkursowe:

Przygotować filmik wideo w języku angielskim, trwający nie dłużej niż trzy minuty, na temat „I would most like to discover/invent ...... because........”. Kandydat powinien występować w filmie i mówić po angielsku.

 


 

 

Zwracamy uwagę, że w tym roku jedyną formą zgłoszenia konkursowego jest krótki film wideo do 3 minut.

Przykładowo może to być filmik nagrany smartfonem.


Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz międzynarodowy

(wszystkie zgłoszenia z Polski dokonane przez formularz międzynarodowy wezmą udział w konkursie na polskie stypendia, nie ma osobnego polskiego formularza).

 

Międzynarodowy obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2016 przeznaczony jest dla uczniów w wieku 16-18 lat (roczniki 1998-2000). Odbędzie się we Włoszech, w Alpach, w obserwatorium Aosta Valley. Organizowany jest przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), wielką międzynarodową organizację naukowo-techniczną zajmująca się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi. Polska w ubiegłym roku stała się członkiem ESO.

Dla najlepszych zgłoszeń przewidziane są stypendia. Ich liczba nie jest jeszcze dokładnie znana (podobnie jak reszta krajów, czekamy na wyniki grantu z Unii Europejskiej oraz trwają rozmowy ze sponsorami), na pewno będzie przynajmniej jedno stypendium, ale mamy nadzieję, że będzie ich kilka. W ubiegłych latach na obóz jeździło po 5 lub 6 polskich uczniów i wielu z nich otrzymało dofinansowanie wyjazdu w całości lub w części.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • czynne zainteresowanie astronomią,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • wiek 16-18 lat (osoby urodzone w latach 1998, 1999, 2000),
 • w konkursie na polskie stypendia mogą wziąć udział tylko osoby uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce (i mające zadres zamieszkania w Polsce - jeśli jesteś Polakiem, ale mieszkasz i uczęszczasz do szkoły w innym kraju, podlegasz pod konkurs organizowany przez ten kraj),
 • zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd (osoby poniżej 18 roku życia).Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń: do 11 października 2016 r.
 • ogłoszenie wyników: do 23 października 2016 r.
 • obóz we Włoszech: od 26 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.Wyjaśnienie pytań:

 • Na obóz można wygrać miejsca stypendialne (opłacony przelot oraz opłata za udział) oraz niestypendialne (wtedy wszystko trzeba opłacić we własnym zakresie). Staramy się, aby stypendiów było jak najwięcej, ale nie zawsze jest to możliwe dla wszystkich laureatów z Polski. W przypadku miejsc niestypendialnych staramy się pomóc w uzyskaniu przez ucznia dofinansowania od lokalnych instytucji (szkoła, władze gminy, miasta, lokalne fundacje itp.)
 • Zgłoszenie udziału w konkursie nie jest deklaracją poniesienia kosztów. Wyłonieni laureaci zostaną poproszeni o potwierdzenie udziału w obozie. Jeśli ktoś wtedy zrezygnuje (np. z powodów finansowych), jego miejsce będzie zaoferowane kolejnej osobie.
 • Obóz będzie prowadzony w całości w języku angielskim. Konieczna jest więc znajomość tego języka chociaż w stopniu podstawowym.
 • W polskim konkursie jury przeprowadzi z czołową grupą krótkie rozmowy na Skypie w celu sprawdzenia czy kandydat umie się porozumieć w języku angielskim.
 • Wszystkie polskie zgłoszenia poprzez formularz międzynarodowy biorą udział w konkursie na polskie stypendium. Nie ma osobnych formularzy zgłoszeniowych dla poszczególnych krajów.
 • W tegorocznym konkursie ESO ustaliło, że jedyną formą pracy konkursowej jest krótki film wideo.Dodatkowe materiały:

 

Konkursy z ubiegłych lat:

ESO Astronomy Camp 2013

ESO Astronomy Camp 2014

ESO Astronomy Camp 2015